Më në fund gjendet minerali i kërkuar prej dekadash. Pse është kaq i rëndësishëm

Pas dekadash kërkimesh, janë zbuluar kokrra të davemaoitit, të vendosura në një diamant nga një minierë afrikane, një mineral që nuk mund të ekzistojë në kushte sipërfaqësore, por që mund të luajë një rol themelor në rregullimin e nxehtësisë në shtresat më të thella të Tokës.

Kjo është hera e parë që davemaoiti është identifikuar në natyrë: detajet e zbulimit, të udhëhequr nga Oliver Tschauner, një gjeokimist në Universitetin e Nevadës, Las Vegas, janë publikuar në revistën Science.

I përbërë kryesisht nga silikat kalciumi, davemaoiti e ka marrë emrin nga Ho-kwang “Dave” Mao, një gjeolog amerikan i natyralizuar kinez, i cili është përfshirë në gjeokiminë dhe gjeofizikë me presion të lartë që nga vitet 1970.

Megjithatë, në këtë rast, emri nuk ka qenë kurrë më i përshtatshëm, sepse ky mineral mund të ekzistojë vetëm në presione dhe temperatura të larta si ato që gjenden në mantelin e poshtëm të Tokës, i cili shtrihet nga 600 deri në 2700 kilometra nën sipërfaqen e tokës. Në veçanti, davemaoiti është një nga tre mineralet kryesore (5-7% e të gjithë materialit) të mantelit të poshtëm, dhe është i vetmi që përmban uranium dhe torium.

Karakteristikat e tij të veçanta fiziko-kimike dhe struktura e tij kristalore e bëjnë këtë mineral të aftë të eliminojë izotopet e këtyre elementeve, të cilët janë në gjendje të gjenerojnë nxehtësi përmes kalbjes radioaktive. Prandaj, sipas studiuesve, davemaoiti mund të luajë një rol kryesor jo vetëm në mënyrën se si nxehtësia udhëton nëpër shtresat më të thella të Tokës, por edhe në mënyrën se si ajo lëviz nga manteli në kore, për të nxitur proceset gjeologjike të tilla si tektonika e pllakave.

Shkencëtarët, në fakt, analizuan diamantin me teknikat e difraksionit me rreze X, duke gjetur përfshirje të pasura me kalcium dhe silikon. Në një analizë më të afërt, doli se minerali i përfshirë në diamantin Orapa përbëhet nga silikat kalciumi dhe ka një strukturë kristalore që mund të jetë e tillë vetëm në temperatura dhe presione që, në Tokë, janë midis 660 dhe 900 kilometra thellësi.

Megjithëse shumica e diamantëve, në fakt, formohen midis 120 dhe 250 kilometra nën tokë, ato të të ashtuquajturës varietet super të thellë lindin pikërisht në mantelin e poshtëm. Prandaj, përgjigja se cili mund të jetë minerali i bllokuar në diamant ishte i qartë: ishte davemaoiti, i cili ka ardhur deri te ne falë ruajtjes brenda diamantit.

Analiza strukturore dhe kimike e mineralit tregoi gjithashtu se ai është i aftë të mbajë një larmi elementesh, duke përfshirë, përveç uraniumit dhe torium e kalium. Prania e kaliumit mund të jetë gjithashtu çelësi për gjetjen e diamanteve të tjerë që, si ai i Orapa-s, përmbajnë gjurmë të davemaoitit: hapi tjetër i studiuesve, pra, ka të ngjarë të jetë kërkimi i diamanteve të tjera super të thella në zonat gjeologjike të pasura me kalium. 

Burimi: Allstartsusa