Eurostat: Pjesa më e madhe e punës bëhet në Ballkan

Në Ballkan punohet më shumë se në Europë dhe një gjë e tillë konfirmohet nga të dhënat e fundit të publikuara nga Eurostat. Vendi që mban rekord në këtë aspekt mbetet Turqia e ndjekur nga Serbia dhe Mali i Zi

Sipas të dhënave nga Eurostat, Shërbimi i Statistikave të BE-së, të punësuarit në Mal të Zi punojnë 42.8 orë në javë, të ndjekur nga Serbia me 42.3 orë dhe përpara Turqisë me 42.9 orë.

Orari mesatar i punës në javë në Europë ndryshon shumë, dhe veçanërisht vendet me një numër më të madh punëtorësh me kohë të pjesshme raportuan javë më të shkurtra mesatare të punës.

Vitin e kaluar, numri mesatar i orëve aktuale javore të punës, sipas të dhënave të Eurostat, në punën kryesore në BE varionte nga 32.4 orë në Holandë në 39.7 orë në Greqi dhe Rumani.

Këtu përfshihen punëtorët me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme të moshës 20-64 vjeç.

Greqia dhe Rumania ndjekin me Poloninë 39.5 orë, Bullgarinë 39.2 orë dhe Maqedoninë e Veriut 39 orë. E gjithë kjo, sugjeron se njerëzit në vendet e Ballkanit kanë orët mesatare më të gjata të punës në javë.

Burimi: Scan tv