Ekonomi

HUAWEI BOOM TË ARDHURASH

MË SHUMË 64 MILIARDË $ PËR  6 MUJORIN E PARË 2020 454 miliardë CNY  apo  më  shumë se 64 miliardë dollarë janë të ...