Aktualitet

PERFORMANCA E SME-ve NË SHQIPËRI

Shqipëria është një vend me një ekonomi në rritje. Gjatë periudhës së tranzicionit është përballur me një sërë transformimesh referuar tendencave të prodhimit. ...