Vendet më të zgjuara në botë për 2023

Zhvilluar në fillim të shekullit të 20-të si një mënyrë për të vlerësuar inteligjencën njerëzore , rezultatet e IQ janë përdorur prej kohësh në arsim, vlerësimin e paaftësisë intelektuale dhe vlerësimin e aplikantëve për punë.

Megjithëse rezultatet e IQ janë vënë në pikëpyetje si një masë e saktë e inteligjencës në vitet e fundit, praktika mbetet shumë në përdorim.

Instituti Ulster për Kërkime Sociale është në krye të kësaj fushe studimi dhe ka përpiluar një sërë informacionesh për të llogaritur IQ-në mesatare të çdo vendi në mbarë botën. Për referencë, një IQ prej 90 konsiderohet të jetë me inteligjencë mesatare.

Përcaktimi se cilat vende janë më të zgjuarit në botë është i vështirë, pasi ka shumë faktorë të ndryshëm që mund të merren parasysh.

Burimi: Fastnewseconomy