Bio Green shpk në Fier, serra e financuar nga IPARD II

Bio Green shpk, në fshatin Marinëz, Fier, është një kompani e specializuar për kultivimin e perimeve në serra.

Në sajë të financimit nga programi IPARD II është investuar në ndërtimin e një serre të re moderne, si edhe në përmirësimin e dy prej serrave ekzistuese për të pasur prodhim cilësor dhe me standarde.

Përmes granteve të tilla, të bashkëfinancuara nga Bashkimi Evropian dhe qeveria shqiptare, janë krijuar standarde të reja në prodhim, me qëllim prezencën e produkteve tona, jo vetëm në tregun vendas, por edhe atë të jashtëm.