Eurostat: 80% e të rriturve në BE përdorin internetin çdo ditë

Eurostat ka publikuar një artikull mbi përdorimin e internetit çdo ditë nga moshat e reja deri te të moshuarit ku është vënë re një trend i lartë në rritje.

Përqindja e të rriturve (16 deri në 74-vjeç) në BE që përdorin internetin çdo ditë gjatë tre muajve para sondazhit u rrit me 15 pikë përqindjeje kur krahasohet viti 2015 me 2020 (nga 65% në 80%).

Në vitin 2020, shumica e rajoneve veriore dhe perëndimore të BE-së raportuan përmasa relativisht të larta të të rriturve që përdorin internetin në baza ditore; Përqindjet më të larta të të rriturve që përdorin internetin çdo ditë u regjistruan në përgjithësi midis njerëzve që jetojnë në qytete sesa atyre që jetojnë në zonat rurale.

Pjesa më e madhe e të rriturve që përdorin internetin çdo ditë është regjistruar në Helsinki-Uusimaa në Finlandë (96%). Kjo u ndoq nga afër nga Hovedstaden në Danimarkë, Stokholm në Suedi (të dy 95%) dhe 2 rajone të tjera në Danimarkë: Syddanmark dhe Midtjylland (të dy 94%).

Lexo: Për çfarë e përdorin më shumë internetin shqiptarët?

Nga ana tjetër, pjesa më e ulët e të rriturve që përdorin internetin çdo ditë është regjistruar në Severozapaden në Bullgari (53%). Kjo u ndoq nga afër nga rajoni Nord-Est në Rumani (55%) dhe tre rajone të tjera në Bullgari: Severen tsentralen (gjithashtu 55%), Yugoiztochen dhe Yuzhen tsentralen (të dy 56%).

Përdoruesit e përditshëm të internetit, 2020

(% e popullsisë të moshës 16-74 vjeç)

Të dhënat e treguara për Gjermaninë, Greqinë dhe Poloninë janë të përafruara dhe bazohen në vlerat për rajonet e nivelit 1 NUTS.
Burimi: Eurostat – qasje në grupin e të dhënave

Burimi: Eurostat