Ibrahimaj: Ekonomia u rrit me 4.84 % në 2022, borxhi publik u ul në 64.6 %

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, bëri një prezantim dhe analizë të treguesve kryesorë ekonomikë në vend.

Duke iu referuar publikimit më të fundit të INSTAT, Ministrja Ibrahimaj u shpreh se rritja ekonomike për vitin 2022 rezultoi në nivelin 4.84 % dhe ishte e e shpërndarë në të gjithë sektorët e ekonomisë. Ky niveli i rritjes ekonomike tejkaloi parashikimet e MFE dhe të institucioneve ndërkombëtare, ndërsa është ndër më të lartit ndër vendet e rajonit.

Ministrja theksoi faktin se ecuria e aktivitetit ekonomik është ndikuar si nga ecuria e konsumit, ashtu edhe nga investimet, ku gjatë vitit 2022 konsumi final i popullatës u rrit me 7.13 %, ndërsa formimi bruto i kapitalit fiks u rrit me 7 %.

Kemi qenë të kujdesshëm që të monitorojmë konsumin gjatë gjithë vitit dhe kemi marrë masa mbështetëse qoftë për kategoritë më në nevojë, qoftë për të punësuarit në përgjithësi, me qëllim që të ardhurat e tyre të disponueshme të mos uleshin dhe që konsumi i ekonomisë të mos ndikohej nga rritja e lartë e inflacionit”, tha Ibrahimaj.

Aktiviteti ekonomik është ndikuar nga ecuria e të ardhurave, të cilat në total gjatë vitit 2022 janë rritur me 13.8 %. Në zërin e të ardhurave,  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, i cili përafron aktivitetin ekonomik të vendit, është rritur me 14.2 %.

Niveli i realizimit të të ardhurave, tha Ministrja, është ndikuar si nga niveli i inflacionit, ashtu edhe nga ecuria e aktivitetit ekonomik dhe miradministrimi. Gjatë vitit 2022, ecuria mesatare e inflacionit ka qenë 6.7 %, ndjeshëm më ulët se sa inflacioni në vendet e rajonit dhe vendet e BE-së.

Inflacioni mesatar për vitin 2022 ka qenë 6.7 %. Nëse do të krahasojmë rritjen e të ardhurave 14.2 % me inflacionin 6.7 %, kuptohet qartë që kjo rritje e të ardhurave nga TVSH nuk vjen vetëm nga rritja e çmimeve, por vjen gjithashtu dhe nga rritja e aktivitetit ekonomik të përgjithshëm, të ndërmarrjeve private në sektorë të ndryshëm, dhe shifrat e DGP-së na tregojnë se kjo shpërndarje në të gjithë sektorët vjen edhe nga miradministrimi, i lidhur ngushtësisht me reformën madhore të fiskalizimit që gjatë vitit 2022 u përmbyll në 100 %”, u shpreh Ibrahimaj.

Ecuria e aktivitetit ekonomik është lidhur ngushtësisht dhe me treguesit kryesorë makroekonomikë dhe MFE  ka qenë shumë e kujdesshme që të ruajë balancat makroekonomike dhe të shkojë drejt konsolidimit fiskal.

Bazuar edhe në të dhënat më të fundit të PBB-së, borxhi publik për vitin 2022 shënoi nivelin 64.6 %, në një kohë që parashikimi fillestar ka qenë 68.8 %, ndërsa në vitin 2021 ishte në nivelin 74 %.