Kërkesat e instalatorëve, flet Rako Paja Presidenti i Eco Energjia

Paja: Bilanci i energjisë të bëhet 1 herë në vit dhe jo çdo muaj

Lajmi për krizën energjitike ktheu sytë nga dielli për t’i besuar sigurimin e energjisë elektrike. Janë të shumta bizneset që kanë kryer investime të tilla duke instaluar panele fotovoltaike mbi objektet e tyre për ta prodhuar vetë energjinë.

Sipërmarrjet kanë gjetur forma të ndryshme financimi, madje edhe duke marrë kredi për ta aplikuar këtë metodë efikase të prodhimit të energjisë me anë të diellit që në finale çon edhe në zgjerimin e faturave dhe ul kostot për bizneset.

Por rritja e interest për instalimin e impianteve fotovoltaike ka nxjerrë në pah sërish disa probleme që kanë kompanitë që merren me këtë shërbim.

Me anë të një letre, ata janë bërë bashkë duke i kërkuar autoriteteve përkatëse të bëjnë disa rregullime për përmisimin e legjislacionit në lidhje me vet-prodhuesit e energjisë elektrike. Lexo lajmin këtu: https://probizz.al/instalatoret-e-pv-kerkese-zyrtare-ministrise-se-energjise-per-ndryshimin-e-ligjit-ne-lidhje-me-impiantet-fotovoltaike/.

Së fundmi ka kthyer përgjigje edhe OSHEE edhe Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës. Lidhur me këtë ne pyetëm Presdentin e ECO ENERGJIA SH.P.K Z. Rako Paja si një nga kompanitë kërkuese për ndryshime në ligj.

Ministria në përgjigjen e dhënë thotë se MEI po punon për rishikimin e Ligjit Nr.7/2017 “ Për nxitjen e prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme” dhe se Ministria do të marrë në konsideratë kërkesat e instalatorëve.

1- Z.Rako Paja ju me kompaninë tuaj ECO ENERGJIA jeni pjesë e kërkesave për disa përmirësime në ligj, konkretisht çfarë është e domosdoshme në punën tuaj?

“Të gjithë klientët që kanë instaluar impjante fotovoltaike hasin probleme me OSHEE-në, e cila i mat çdo muaj faturat e energjisë, ku muajit nuk janë të njëjtë në sistemin fotovoltaik. Në çdo vend të botës ku instalohen impjante fotovoltaike, si dhe në rajon matja e bilancit bëhet një herë në vit. Kjo ka qenë një ndër kërkesat e drejtuara në istancat më të larta të vendit tonë si Ministria dhe Kryeministria përkatëse. Kompanitë dhe qytetarët kërkojnë me ngul që kjo kërkesë të marrë zgjidhje sa më parë që matja e energjisë së prodhuar nga energjia fotovoltaike të bëhet çdo fund viti.

Shoqëritë fotovoltaike me themules Eco Energin kanë kërkuar ndaj autoriteteve: 

  1. Të krijohet sistemi virtual në të cilën nënkuptojmë (nëse një kompani nuk ka hapsirë të mjaftueshme sipërfaqeje të mund të instalojë brenda një perimetri 30 km larg nga qyteti ku ndodhet objekti). Kjo shtë faktike në çdo shtet ku janë instaluar impjante fotovoltaike. 
  2. Matja të behet një herë në vit. 
  3. Të rritet fuqia instaluese nga 500kw në 1000kw. 
  4. Shqipëria duhet të japë sa më shumë licenca fotovoltaike për prodhim energjie. 
  5. Për shkak të krizës së energjisë elektrike me dhënien e licencave fotovoltaike Shqipëria mund të jetë një ndër vendet e para në botë, ku nuk do të ketë krizë ekonomike, kjo ndodh për shkak sepse Shqipëria ka një shtrirje gjeografike të mrekullueshme me 300 ditë diell.”

2- Ku duhet fokusi kryesor që të krijojë lehtësi në sektorin e fotovoltaikëve?

“Sipas kërkesës që i dërguam ministrisë së energjisë dhe infrastrukturës, morëm një përgjigje të hapur.

Kompanitë fotovoltaike sipas ligjit nr. 7 viti 2017 ku u miratua nxitja e prodhimit të energjisë kërkojnë të zbatojëe aktet nënligjore, që do të thotë se duhet të miratohen të gjitha pikat lehtësuese për matjën e energjisë një herë në vit, për shtimin e fuqive instaluese në vend për shkak të kërkesave të larta, të krijojnë sistemin virtual të energjisë, të krijohen mundësitë dhe ligjet përkatëse për të gjithë prodhuesit shqiptarë që mbiprodhojnë, kjo energji t’ju kthehet në vlerë monetare me 120 lekë për kw. 
Ministria duhet të përshpejtojë planin e dhënieve të licencave fotovoltaike për prodhimin energjie, të paktën duhet të japë deri në 1 giga fuqi të instaluara nga impjantet fotovoltaike, kjo do të ndihmonte që Shqipëria të mos ketë problem për energji.”

3- Edhe OSHEE ju ka kthyer përgjigje, si e vlerësoni?

“Jemi të zhgënjyer me përgjigjen e OSHEE as mish as peshk, që do të thotë se OSHEE nuk merr kompetencat e veta. OSHEE ka detyrim ligjor: 

  1. Të jetë 1 me popullatën duke iu përgjigjur çdo kërkese të qytetarëve, për të mirën e të dyja palëve.”

4- Në punën tuaj të përditshme me klientët çfarë problemesh po hasni?

“Të gjithë klientët që kanë instaluar impjante fotovoltaike hasin probleme me OSHEE, e cila i mat çdo muaj faturat e energjisë, ku muajt nuk janë të njëjtë gjithe klientet qe kane instaluar impjante fotovoltaike hasin probleme me oshen , e cila i mat cdo muaj faturat e energjise, ku muajit nuk janë të njëjtë në sistemin fotovoltaik. Në çdo vend të botës ku instalohen impjante fotovoltaike, si dhe në rajon matja e bilancit bëhet një herë në vit. Kjo ka qenë një ndër kërkesat e drejtuara në istancat më të larta të vendit tonë si Ministria dhe Kryeministria përkatëse. Kompanitë dhe qytetarët kërkojnë me ngul që kjo kërkesë të marrë zgjidhje sa më parë që matja e energjisë së prodhuar nga energjia fotovoltaike të bëhet çdo fund viti.”

5- Si paraqitet interesi i përfaqësuesve të bizneseve dhe qytetarëve për impiantet fotovoltaike?

“Për fat të mirë qytetarët shqiptarë kanë reaguar në mënyrë të menjëhershme, ku kërkojnë të instalojnë impjante fotovoltaike. Interesi i tyre ndaj impjanteve është i lartë dhe vjen duke u rritur dita-ditës.”

6- Z.Paja cilat janë avantazhet e prodhimit të energjisë me anë të diellit?

“Për shkak të krizës globale të energjisë dhe rritjes së çmimit të energjisë në shqipëri, ku parashikohet një rritje marramendëse e cila do të variojë nga 260 lekë kw në 300 lekë për kw, kjo do të jetë e papërballueshme nga bizneset apo familjarët shqiptarë. E vetmja alternativë është dielli, pra impjanete fotovoltaike, të cilat do të jenë shpëtimi i bizneseve të mëdha dhe familjare, për Shqipërinë. Eco Energjia është duke projektuar një fluks të lartë të kërkesave fotovoltaike veçanërisht nga bizneset e mëdha, por jo vetëm.”

Kryeministri Edi Rama, ka paralajmëruar se do të ketë një krizë energjetike e cila mund të sjell edhe një rritje te çmimit të energjisë. Ndër të tjera, kryeministri Rama është shprehur se detyra e qeverisë për këtë krizë, e cila pritet që të prek edhe vendon tonë, është që të kujdeset për shtresat më në nevojë. Ai dha sinjale se të parët që do preken nga rritja e çmimit të energjisë do jetë biznesi i madh, ndërkohë biznesi i vogël dhe shtresat në nevojë do kenë lehtësira./ProBizz.al