Konferenca e katërt Kombëtare e Industrisë së Bimëve Mjekësore dhe Aromatike

Gjoka parashtron kërkesat. Rama jep mbështetjen për sektorin!

Konferenca e tretë kombëtare e Industrise së Bimëve Mjekësore dhe Aromatike ka bërë bashkë Kryministrin e Shqipërisë Edi Rama, Ministren e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Frida Krifca, Ministren e Shtetit për mbrojtjen e Sipërmarrjes Edona Bilali, kultivues, grumbullues,  perpunues dhe eksportues te sektorit te bimeve mjeksore në Shqipëri dhe Kosovë.

Konferenca me temë: “Sfida jonë e përbashkët, bimë mjeksore e aromatike me  cilësi të lartë, u hap nga Kryetari i Shoqates, Z.Filip Gjoka i cili tha se Industria BMA ka ardhur nga viti ne vit duke u rritur fale experiences te krijuar ne  keto 32 vite te ekzistences se saj por ka ende sfida që duhen kapërcyër  si; largimi i grumbulluseve nga zonat rurale ne zonat urbane si dhe drejt  emigacionit; cilesia e lendes se pare që shpesh është e papranushme, perdorimi i pesiticideve pa kriter, ndotja parcelave dhe bimeve te egra , fondet e pamjaftueshme ne mbeshtetje te fermerve etj.

 “ Problem i madh qe tashme eshte nje nder kryesoret jane PA/TA. Bimet  helmuese te cilat rriten bashke me bimet tona. Bashkimi Europian ka  vendosur rregulla strikte. Ndotja e bimeve gjate tharjes afer rrugeve apo bagetive. Kjo prish cilesine e  produkteve. Mungesa e makinave te tharjes, te karelave dhe rrjetave tharse.  Ndotja e bimeve kur futen ne thase te pa pershtatshem. Ku me pare ka  pasur ure , pleh kimik , miell , krunde etj. Apo paketimi pa u thare mire bima. Mungesa e laboratove te akredituar, ku te bejme analizat me kosto me te  ulet se sa jashte vendit. Fondet e pamjaftueshme ne mbeshtetje te fermerve ne kultivimin e bimeve  mjeksore. Rendimenti shume i ulet ne keto sektore, mungesa e makinerive, sidomos makinerive korrese per disa bime dhe te tjera makineri qe mund te  rrisin prodhimin.”- tha Z.Gjoka.

Kërkesat Kryetari i Shoqates së Bimëve Mjekësore dhe Aromatike Z.Filip Gjoka ia bëri drejtpërdrejt Kryeministrit dhe Ministrave të kabinetit qeveritar. Në këto përmirësime kërkohen edhe lehtësi fiskale.

 “Të ushtroni ndikimin Tuaj për krijimin e një drejtorie apo njesie specifike pranë  Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural per zhvillimin e bimëve mjekësore  dhe aromatike, e cila bashkëpunojë ngushtësisht me sektorin e përpunimit,  grumbullimit dhe eksportimit të bimëve mjekësore dhe aromatike të vendit  tonë. Të ushtroni ndikimin Tuaj pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për  vendosjen në hartat bujqesore të vendit të tokave djerrë, me qëllim që të na  mundësohet të orientojmë më mirë fermerët dhe individët që të rrisin  sipërfaqet e kultivimit të bimëve aromatike dhe mjekësore dhe sidomos per  bimet organike. Duke qenë se bimët mjeksore kanë volum të madh, duke zënë sipërfaqe  magazinash të konsiderueshme, të ushtroni ndikimin Tuaj pranë Ministrisë së  Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që kjo e fundit t’i propozojë qe ne bashkepunim  me Ministrine e Financave dhe Drejtuesit e Bashkive, që në paketën fiskale 2024  të ule taksa vjetore për magazinat dhe ambjentet që grumbullojnë,  përpunojnë dhe exportojnë bimët mjekësore dhe aromatike, duke ulur  ndjeshëm kostot e kësaj industrie dhe duke e bërë më konkurruese atë. Kjo  takse mos te jete sipas zonave 0.5-1 Eur per meter katror. Të ushtroni ndikimin Tuaj pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për  shkurtimin e procedurave të lejeve të ndërtimit për ato subjekte që duan te  ndërtojnë magazina për tharjen dhe ruajtjen e bimëve mjekësore. Në veçanti,  për magazinat me konstruksione metalike, të cilat janë në pronësi të subjektit,  leja duhet të jepet brenda 15 ditëve dhe taxa per lejet ndertimit te jete jo me  shum se 1 euro per meter. Ne projekt buxhetin e vitit 2024 te planifikohen subvencionime me te medha  per fermeret qe kultivojne bime mjekesore dhe per kultivimet organike,  subvencionimi te jete dyfish krahasuar me kultivimet konvencionale.”- u shpreh Kreu I IBMA.

Teksa bëri një përmbledhje të mbështetjes së dhënë nga qeveria deri më tani, Kryeministri Edi Rama tha se ka ardhur koha që të kalohet në një tjetër fazë për pëprunimin dhe prodhimin në vend të nënprodukteve të bimëvë medicinale për ti bërë gati për eksport pasi kështu marrin më shumë vlerë.

“Ka dy gjëra që mendoj duhet të jenë të fiksuara në mendjen tonë, nëse duam që t’i japim një hov të mëtejshëm industrisë nëse duam të krijojmë vlerë të shtuar më të madhe, nëse duam që sipërmarrësit tanë, kompanitë tona të rriten dhe nëse duam që patjetër edhe të ardhurat nga kjo industri të marrin një përmasë tjetër, e para është fillimi i një pune shumë më serioze; ka disa shenja, por janë shenja të zbehta për ta përpunuar këtu produktin. Marrja e gjithë atij produkti, me gjithë atë mundim dhe çuarja jashtë në gjendje të papërpunuar është një humbje shumë e madhe e një vlerë që e përfitojnë të tjerët, ndërkohë që atë vlerë ne mund ta krijojmë këtu në një pjesë të konsiderueshme aq më tepër që sipërmarrësit tuaj, ata që e kanë udhëhequr këtë proces transformimi të industrisë sot nuk janë ata që ishin kur e kanë nisur këtë punë me thjesht idenë, vullnetin dhe 5 lekë; janë të lidhur me rrjetet industriale botërore, kanë akses, gëzojnë respekt dhe mbi të gjitha, i kanë financat e mjaftueshme për të synuar, në bashkëpunim me qeverinë patjetër sepse qeveria do të mbështesë çdo iniciativë në këtë drejtim, që të kalojmë në një tjetër proces të përpunimit të bimëve aromatike-mjekësore dhe të prodhimit në vend të nënprodukteve të tyre, për eksport përsëri, në bashkëpunim me firma, në bashkëpunim me baza teknologjike të nivelit të parë.Kjo është e domosdoshme. “-  tha Rama

Ministrja e Bujqësisë Frida Krifca u ndal tek rëndësia që jep ky sektor në punësimin në zonat rurale dhe garantoi mbështetjen e mëtejshme të qeverisë. Sipas Ministres Krifca,  1 në çdo 5 familje rurale kanë si burim të ardhurash bimët mjekësore dhe për këtë arsye kompanitë e grumbullimit duhet të rrisin vëmendjen për pagesa më dinjitoze në mënyrë që të parandalohet emigracioni.

Nderkohe Ministrja Bilali tha se futja e teknologjisë së lartë në  këtë sektor do të japë një zhvillim më të madh.

Ne Industrinë e Bimëve Mjekësore dhe Aromatike jane te punesuar mbi 70 mije njerez: Individe, Fermere, Grumbulles qe shumica veprojne si punojes sezonal. Nje pjese e ketyre njerezve  jane nxenes shkollash e pensioniste qe ndihmojne familjet e tyre gjate pushimeve verore. Konferenca pati edhe te ftuar te tjere nderi te cilet mbajten nje fjale pershedetje  dhe shprehen mbeshtetjen e plote per shoqaten dhe gadishmerine per te forcuar  bashkepunimin institucional. Nga Keshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH)  pershendeti Kryetari i saj z. Agim Rrapaj, nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe  Industrisë së Shqipërisë Znj. Ines Mucostepa dhe nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptar Z. Sokol Kraja.