Konfindustria kërkon shtyrjen në kohë dhe rishikim të fiskalizimit

Kur na ndajnë edhe pak ditë nga faza e dytë e procesit të fiskalizimit, pra të lëshimit të faturave në mënyrë elektronike biznes me biznes, përfaqësues të biznesit kërkojnë një shtyrjë të aplikimit në kohë dhe rishikim të këtij procesi.

Njoftimi i plotë i Konfindustrias: 

Konfindustria, mbështetur në  shqetësimet e sipërmarrjes, në  historikun e dështimeve të  përsëritura të luftës kundër informalitetit dhe paqartësitë e dukshme të zbatimit, kërkon shtyrjen në kohë dhe rishikim të  plotë të procesit të fiskalizimit të  parashikuar në vitin 2021. Në  rast të  kundërt rrezikojmë qartësisht të kemi një proces të  rradhës të dështuar dhe korruptiv fiskalizimi, me përfitues vetëm një grup biznesesh zbatues të licencuar nga ekzekutivi dhe humbëse sipërmarrjen dhe ekonominë  kombëtare.

Shqipëria si asnjë vend tjetër në rajon dhe BE ka eksperimentuar shumë herë në një kohë të shkurtër ndryshimet ligjore të sistemeve të fiskut. Informaliteti i lartë i pandryshuar i ekonomisë dhe shkalla më e ulët në rajon e mbledhjes së të ardhurave buxhetore, janë tregues të qartë, se reformat e deritashme kanë  qenë të pasuksesshme. Për të shmangur dështimin e rradhës kërkohet shtyrja në kohë e zbatimit, qartësimi i plotë   problematikave dhe vetë  arsyetimi i qartë i nevojës së kryerjes së fiskalizimit 2021.

Para së gjithash, Konfindustria vlerëson, se ekzekutivi nuk ka paraqitur publikisht: – pritshmërite në shifra financiare të përfitimeve të biznesit dhe ekonomisë në tërësi, – afatet dhe shkallën në përqindje të PPB të uljes së informalitetit, – rritjen e parashikuar në vite të të  ardhurave buxhetore si dhe – vlerën e kostove të drejtpërdrejta dhe të tërthorta për sipërmarrjen dhe ekonominë kombëtare, në  mënyrë që të përligjet nevoja e kryerjes së  fiskalizimit 2021. Në cdo rast zbatimi i proceseve strategjike fiskale të ngjashme në vendet e zhvilluara të BE kërkojnë shumë më tepër kohë. 

Konfindustria vlerëson, se procesi i fiskalizimit të përshpejtuar brenda vitit 2021, rrezikon të ketë vetëm kosto shtesë, sidomos kategorinë e biznesit të ashtuquajtur të vogël, pa prodhuar asnjë përfitim të  prekshëm për ekonominë dhe sipërmarrjet në tërësi. Shqetësues janë edhe paqartësitë ligjore nga vetë  agjensitë shtetërore përgjegjëse në rastet e trajtimit të pasojave teknike të fiskalizimit. Paqartësitë ligjore të zbatimit rrezikojnë të shndërrohen në gjoba të paarsyeshme për bizneset dhe burim korrupsioni./ProBizz.al/