Për gratë dhe vajzat, super mundësi!

Fituesi i këtij projekti do të ketë mundësinë të zhvilloje një vizitë studimore ne Tel Aviv…

Dhoma Ekonomike e Gruas në bashkëpunim me Ambasadën e Izraelit në Shqipëri ka hapur thirrjen e aplikimit për projektin “Women Innovative Start-ups” për sipërmarrjet inovative për gratë dhe vajzat.

Një projekt që synon të inkurajojë dhe promovojë gratë dhe vajzat sipërmarrëse ose ato të cilat aspirojnë të përfshihen në sipërmarrje të orientohen drejt inovacionit dhe teknologjisë.

Për këtë projekt nuk ka limit industria mjafton të jetë një ide inovative. Kjo ide mund të jetë fillestare e parregjistruar ose një biznes ekzistues jo më shumë se 5 vite i rregjistruar, pra që mund të konsiderohet start-up.

Fituesi i këtij projekti do të ketë mundësinë të zhvilloje një vizitë studimore ne Tel Aviv, Izrael ku të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga Ambasada e Izraelit dhe jo vetëm,  përgjatë vizitës studimore do ketë mundësinë e prezantimit të idesë në investitor potencial. Gjithashtu do të ketë çmime për vendin e dytë dhe të tretë.

Formati i aplikimit eshte gjykuar nga një grup ekspertesh që të jetë i thjeshtë në aplikim dhe të mos marrë shumë kohë.

Thirrja do të vazhdojë të jetë e hapur  deri me datë 25 Qershor 2023, ora 17:00.

Linku per te aplikuar mund te gjendet ne faqen tone te instagramit ose ne webin tone www.weca.al.