Sera e fermerit Gentian Sollaku në Elbasan, me mbështetjen e IPARD II

Në fshatin Jagodinë, Elbasan, Gentian Sollaku ka ndërtuar një serrë me një sipërfaqe prej 6,208 m2. E krijuar me pajisjet bashkëkohore, në sajë të mbështetjes nga programi IPARD II, ai kultivon perime të ndryshme, duke respektuar standardet Evropiane për prodhimin e produkteve të sigurta për konsumatorët.

AZHBR, në të treja thirrjet e programit II, ka mbështetur sektorin e kultivimit të fruta-perimeve në serra, ku është investuar në strategji dhe modele të ndryshme të kultivimit, si: serrat hidroponike, serrat e modelit Izraelit, ato moderne me ngrohje, si edhe serrat e thjeshta diellore.

Përmes risive të aplikuara, sot kemi arritur të kemi produkte konkuruese brenda dhe jashtë vendit, gjatë gjithë vitit.

Burimi: AZHBR