Zgjidhni një simbol dhe do t’ju tregojmë në cilën fazë të jetës keni hyrë

Jeta është në faza të ndryshme dhe në mosha të ndryshme të jetës sonë, ne e gjejmë veten në secilën nga këto faza. Aktivitetet që kryejmë, sjelljet dhe reagimet ndaj gjërave të ndryshme përcaktojnë fazën në të cilën ndodhemi. Më poshtë janë katër shenja ose simbole që përfaqësojnë fazën e ndryshme të jetës, zgjidhni një dhe zbuloni në cilën fazë jeni.

Faza atletike

Kjo është faza e parë e jetës, dhe ashtu si cikli jetësor i çdo qenieje të gjallë, është faza më e re ose e hershme. Kjo është pika ku individi nuk shqetësohet për asgjë tjetër përveç për veten e tyre. Ata mund të mos jenë aq të rinj kur bëhet fjalë për moshën e tyre, por mendërisht, ata janë ende të papjekur. Kjo tregon në zgjedhjet që ata bëjnë, jetën që ata jetojnë dhe në thelb gjithçka që i rrethon.

Për njerëzit në këtë fazë, jeta është gjithçka për ta dhe ata nuk i kushtojnë vëmendje askujt tjetër. Ata e gjejnë veten në dy ekstremitete kryesore, dhe kjo është ndjenja e vetë-përvetësimit dhe në të njëjtën kohë e autokritikës ose mungesës së besimit në vetvete. Përfundimisht, ata kalojnë këtë fazë dhe kalojnë në fazën tjetër.

Faza e luftuesit

Duke qenë faza e dytë e jetës, kjo është faza ku individët kanë kaluar tranzicionin faza atletike dhe kanë fituar një farë niveli të pjekurisë. Ata e kanë kuptuar në këtë pikë se ata janë përgjegjës për veprimet e tyre, jo të tjerët. Kjo është ajo ku ata e kuptojnë se marrin përgjegjësi për çdo gjë që kanë bërë.

Faza deklaratore

Thellë në fazën e pjekurisë, kjo është pika për të cilën jeni siguruar aq shumë për pjekurinë tuaj, saqë bëheni të aftë të riprodhoni jetën. Fazat e mëparshme ju bënë të kuptoni se ju jeni përgjegjës për jetën tuaj dhe veprimet tuaja. Këto faza ju japin mundësinë të jeni përgjegjës për dikë tjetër. Këtu, ju keni arritur në një pikë ku filloni të merrni vendime në lidhje me të tjerët. Përveç kësaj, ajo gjithashtu ju ekspozon ndaj një trashëgimie për të lënë pas dhe jo vetëm sjelljen e njerëzve në botë.

Faza shpirtërore

E fundit nga të gjitha fazat e jetës dhe ndoshta më e rëndësishmja. Faza shpirtërore na ndihmon të kuptojmë se në jetë ka më shumë sesa thjesht posedime dhe veti materiale. Kjo fazë e jetës na bën të vetëdijshëm për lidhjen tonë me atmosferën shpirtërore. Ne priremi të përqendrohemi më shumë në të qenit në paqe me mjedisin tonë, shpirtin e brendshëm dhe energjinë. Kjo nuk pajtohet me faktin se të gjitha zotërimet materiale nuk janë të rëndësishme, thjesht na bën të kuptojmë më mirë se ka gjëra të tjera shumë më të rëndësishme. Për shkak të kësaj fazat e mëparshme kanë më shumë kuptim, sepse veprimet tona në ato pika do të ndërtohen në gjendjen ku do të gjendemi në këtë fazë përfundimtare./ProBizz.al/