Zhdukja Globale e Gjuhëve është kërcënuese për një tip vital të njohurive njerëzore

Ndërsa gjuhët njerëzore janë drejtuar drejt zhdukjes në të gjithë botën, një enciklopedi verbale e njohurive mjekësore është në prag të harrimit.

Kërkimi i ri ka zbuluar se mbi 75 përqind e ndër 12’495 përdorimeve medicinale për bimët në komunitetet autoktone, janë të lidhura secila me vetëm një gjuhë lokale. Nëse këto fjalë unike rrjedhin nga përdorimi, gjithashtu mund të ketë njohuri që ato përmbajnë.

Çdo gjuhë indigjene është, pra, një rezervuar unik i njohurive medicinale“,-shkruajnë studiuesit, “një gur Rosetta për zbërthimin dhe ruajtjen e kontributeve të natyrës për njerëzit”.

Zhdukja e gjuhës është një fenomen tragjik që po ndodh në të gjithë botën, pasi gjuhët që fliten nga pak njerëz të çmuar zëvendësohen me gjuhë më të mëdha. Afërsisht një gjuhë pushon së foluri çdo katër muaj, dhe 3’054 gjuhë aktualisht janë të rrezikuara në të gjithë botën.

Hulumtimi i ri mbi gjuhët autoktone në Amerikën e Veriut, Papua Guinea e Re dhe Amazon veriperëndimore zbulon se sa informacione thelbësore mund të humbin ndërsa kjo ndodh.

Në fakt, njohuritë tona kolektive të bimëve medicinale duken më të kërcënuara nga humbja e zërave autoktonë sesa nga shkatërrimi i mjedisit.

Nga të gjithë 3’597 speciet e bimëve medicinale të analizuara në studim, studiuesit zbuluan se më pak se 5 përqind janë në Listën e Kuqe të Specieve të Kërcënuara të hartuara nga Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN).

Disa prej këtyre bimëve nuk i janë nënshtruar një vlerësimi të duhur të ruajtjes, prandaj kërkohen hulumtime të mëtejshme për të kuptuar se si po kalojnë ato në të vërtetë. Thënë kjo, të dhënat aktuale dhe të mësuarit makinerik sugjerojnë se shumë pak specie që po i vëzhgojmë nga afër rrezikojnë të vdesin.

Në vend të kësaj, është njohuria që rrethon këto bimë, e kaluar nga brezi në brez për qindra nëse jo mijëra vjet, që rrezikon të zhduket. Shumica dërrmuese e specieve bimore në studim u zbulua se kishin veti mjekësore të përshkruara në vetëm një gjuhë autoktone, shumë prej të cilave vetë janë të rrezikuara.

Për shembull, në Amerikën e Veriut, autorët gjetën se gjuhët indigjene në rënie mbanin 86 përqind të të gjitha njohurive unike mbi mjekësinë bimore. Nga ana tjetër, në Amazonën veriperëndimore, 100 përqind e njohurive të bimëve medicinale kufizohet në gjuhët në prag të zhdukjes.

Ky rezultat nënvizon se Amerikat janë një pikë e nxehtë e njohurive autoktone (d.m.th., shumica e njohurive medicinale lidhen me gjuhë të kërcënuara) dhe, kështu, një fushë kryesore me përparësi për përpjekjet e ardhshme të dokumentacionit“,-shkruajnë autorët. “Në të kundërt, gjuhët e kërcënuara zënë 31 përqind të të gjithë njohurive unike në Guinenë e Re.”

Akoma, ky mund të jetë një nënvlerësim. Gjuhët e Guinesë së Re janë më të vështira për t’u vlerësuar pasi nuk ka aq shumë sondazhe gjuhësore në këtë rajon të botës. Sot, hulumtimet tregojnë se të rinjtë në Guinea e Re kanë 33 për qind më pak të ngjarë të flasin rrjedhshëm gjuhën e tyre autoktone në krahasim me prindërit e tyre, e cila është një rënie dramatike për vetëm një brez.

Në dritën e humbjeve të tilla, Kombet e Bashkuara do të fillojnë një Dekadë Ndërkombëtare të Gjuhëve Vendase vitin e ardhshëm për të rritur ndërgjegjësimin global rreth kulturave unike dhe njohurive të tyre.

Nëse nuk bëjmë një përpjekje për të mbrojtur dhe ruajtur gjuhët autoktone tani, ekspertët paralajmërojnë se duhet të humbasim informacione potencialisht të rëndësishme për bimët, kafshët dhe praktikat e qëndrueshme të tokës.

Aktualisht, rreth 6 për qind e bimëve më të larta kanë studiuar biologjinë e tyre, që do të thotë se është e paqartë nëse bimët medicinale indigjene i qëndrojnë shqyrtimit shkencor perëndimor – por ekziston një precedent që të paktën disa e bëjnë.

Për shembull, disa bimë medicinale në komunitetin Yaegl Aboriginal të Australisë kohët e fundit është treguar të kenë veti të ngjashme me antibiotikët, të cilat mund të përdoren për të plotësuar luftën tonë kundër rezistencës ndaj antibiotikëve gjithnjë në rritje.

Akoma, pavarësisht nga efektiviteti i tyre në mjekësinë klinike, studiuesit thonë se njohuritë për bimët medicinale janë të rëndësishme nga ana kulturore dhe duhet të kursehen për arsye të trashëgimisë.

Studimi ynë sugjeron që çdo gjuhë indigjene sjell njohuri unike që mund të jenë plotësuese të shoqërive të tjera që kërkojnë mjete medicinale potencialisht të dobishme“,-shkruajnë studiuesit. “Prandaj, zhdukja e parashikuar e deri në 30 përqind të gjuhëve autoktone deri në fund të shekullit 21 do të kompromentonte në mënyrë thelbësore aftësinë e njerëzimit për zbulimin mjekësor.”

Burimi: Science alert