Bursa ALPEX, operator i tregut të energjisë për Shqipërinë dhe Kosovën

Dy muaj e gjysmë pas hyrjes në internet me prezantimin e një tregu të ditës përpara, Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike – ALPEX po punon për marrjen zyrtarisht të statusit të operatorit të nominuar të tregut të energjisë elektrike ose NEMO. Referuar Balkan Green Energy, Autoriteti Rregullator i Energjisë i vendit tha se ka nisur procedurën e nevojshme pasi operatori i bursës ka aplikuar për këtë rol

Faza e parë është një periudhë dhjetëditore e konsultimit publik. Një NEMO është një njësi ekonomike e caktuar nga rregullatori për të kryer detyra që lidhen me bashkimin e tregut të ditës në vijim dhe brenda ditës. Në rastin e ALPEX, i cili u krijua nga operatorët e sistemit të transmetimit të Shqipërisë dhe Kosovës, është vendosur të bëhet përgjegjës për të dy tregjet.

OST e Shqipërisë zotëron 57.25% të aksioneve dhe KOSTT i Kosovës zotëron pjesën e mbetur të aksioneve. ALPEX aktualisht mbulon vetëm Shqipërinë ndërsa Kosova planifikohet të shtohet brenda pak muajsh.

Diku tjetër në Ballkanin Perëndimor, platforma e brendshme e Maqedonisë së Veriut për tregtimin e energjisë elektrike u lançua në maj, pas MEPX ose BELEN të Malit të Zi. SEEPEX i Serbisë është gati të prezantojë një treg të energjisë elektrike brenda ditës. 

Burimi: Balkan Green Energy