Financimi i SME,  USAID lançon platformën LORES +

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) në bashkëpunim me Creative Business Solutions (CBS), një firmë konsulence biznesi, ka filluar një zgjidhje rajonale FinTech të quajtur LORES+. Kjo platformë e re do t’u mundësojë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) të aplikojnë për kredi online dhe të kenë akses në informacione mbi mundësitë financiare të disponueshme për të rritur bizneset e tyre, duke u kursyer atyre kohë dhe përpjekje.

LORES+ është mjeti dhe iniciativa më e fundit e mbështetur nga USAID për të nxitur NVM-të në Shqipëri dhe në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Si një zgjidhje dixhitale, LORES+ bazohet në suksesin e LORES 1.0, i cili gjithashtu u zhvillua me mbështetjen e USAID-it përmes projektit të mëparshëm SmartCapital.

LORES+ pritet të ketë një ndikim më të madh, veçanërisht për shkak të potencialit të tij për t’i shërbyer të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Duke fuqizuar NVM-të, LORES+ do të mbështesë Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian. Platforma do të nxisë rritjen ekonomike dhe inovacionin, duke çuar në një ekonomi më konkurruese dhe të pasur.

Duke folur në lancimin e LORES+, Demian Smith, Zëvendës Shefi i Misionit në Ambasadën e SHBA-së në Tiranë, u shpreh: “Bizneset e vogla luajnë një rol kritik në nxitjen e rritjes ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Në Shqipëri, këto grupe përfaqësojnë mbi 95% të bizneseve dhe punësojnë mbi 80% të fuqisë punëtore. Megjithatë, ata marrin vetëm një të katërtën e financimit total nga institucionet financiare. Për të përmirësuar qasjen e bizneseve të vogla në financa, Qeveria e SHBA-së mbështeti zhvillimin e platformës LORES+ nëpërmjet aktivitetit tonë rajonalë USAID CATALYZE Engines of Growth”.

Gjatë aktivitetit të lançimit, Enio Jaco, themelues i CBS dhe president i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, prezantoi platformën e re dhe veçoritë e saj, duke theksuar se nga LORES+ do të pëfitojnë SME-të dhe institucionet financiare.

“Do t’u mundësojë NVM-ve të kenë qasje në kapital në një mënyrë më efikase, me procedura aplikimi që zgjasin më pak se 90 sekonda, mbështetje falas të këshilltarëve tanë personalë LORES dhe norma më të larta të miratimit të kredisë (90%). Nga LORES+ do të përfitojnë gjithashtu bankat dhe institucionet e tjera financiare duke tërhequr klientë të rinj të verifikuar me një normë rreziku jashtëzakonisht të ulët (1% NPL). Për më tepër, LORES+ do të ofrojë përmbajtje arsimore falas për të përmirësuar njohuritë financiare të NVM-ve dhe do t’i udhëzojë ato në zgjedhjen e produkteve financiare më të përshtatshme nga ato të disponueshme në tregjet lokale, me fokus në produkte të veçanta ose të reja si financimi me fatura, dhe biznese në pronësi të grave ose të menaxhuara nga gratë”, tha Jaco.

LORES+ është një projekt rajonal që tani po fillon në Shqipëri dhe më vonë do të zgjerohet në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Synimi është të mundësojë aplikime për kredi që do të arrij në një shumë minimale rreth 12 milionë dollarësh, duke përfituar 285 NVM gjatë 2.5 viteve të ardhshme.

Burimi: https://scantv.al/financimi-i-bizneseve-te-vogla-dhe-te-mesme-usaid-lancon-platformen-lores-nje-zgjidhje-fintech-per-financimin-e-bizneseve-ne-ballkanin/