KOHA PËR STANDARTIZIMIN DHE MODERNIZIMIN E BIZNESEVE

Nga Erion Muça, Ekspert Karriere, Standartizimi Biznesi dhe Punësimi

Nëse kërkoni të zhvilloni biznesin tuaj përballë sfidave të kohës është momenti i standartizimit dhe modernizimit duke  krijuar një sistem menaxhimi përmes një strukture funksionimi efiçente ku punonjësit do të dinë proceset dhe procedurat në menyrë automatike duke rritur produktivitetin dhe reduktuar vonesat.

Ky proces  ndikon në atraktivitetin e kompanisë duke ju ndihmuar të dini të gjeni më lehtë punonjësit që ju duhen dhe se si mos t’ju largohem asnjëherë nga kompania ata që keni.Avantazhi konkurues i çdo kompanie është të paturit të një sistemi promovimi të brendshëm për punonjësit që të dinë benefitet e tyre nga fillimi i një pune dhe çfarë mund të përfitojnë prej saj pas 10 apo 20 vitesh.

Në treg sot ekzistojnë shërbime konsulence që ju ndihmojnë të diagnostikoni kompaninë tuaj duke evidentuar me profesionalizëm problematikat që keni dhe që ju pengojnë rritjen, zhvillimin dhe rezultatet e saj. Këto shërbime pasqyrojnë një tablo të plotë se ku jeni në raport ku keni dashur të jeni apo ku doni të jeni në të ardhmen si biznes. Po ashtu ju si sipërmarrës mund të testoni dhe trajnoni punonjësit mbi mangësitë në njohuri dhe aftësi që kanë duke investuar tek ta dhe perfeksionuar punën e tyre dhe rritur rezultatet e tyre në punë.

 Dikush që do të hapë një biznes të ri nuk mundet të investojë afrofe duke hedhur para e mund në një ide e cila mund të jetë e dështuar nëse nuk vjen pas një studimi, analizë dhe vlerësimi tregu shoqëruar me një plan biznesi që garanton prognoza të larta suksesi.  Strategjitë e duhura të Marketingut apo PR-it inteligjent dhe kreativ përshtatur me realitetin e kohës dhe mentalitetin e tregut janë menyra e duhura që të arrini jo vetëm objektivat e tuaja të shitjeve por edhe qëllimin e rritjes së emrit të kompanisë, imazhit dhe reputacionit të saj.

Nëse jeni sipërmarrës, themelues, drejtues apo administrator biznesi ju duhet të rritni aftësitë dhe kapacitetin tuaj profesional në drejtimin dhe menaxhimin e biznesit për të përdorur qasjet më bashkohore dhe strategjike në të për tu përballur si duhet me sfidat e konkurencës dhe vështirësitë e kohës. 

Si përfundim, nëse doni të dominoni konkurencën tuaj në sektorin ku operoni dhe ndërtoni një kompani model mund të kërkoni konsulencë të përgjithshme dhe specifike biznesi sipas nevojës për ndryshim dhe përmirësim që ju duhet për ti dhënë njëherë e mirë zgjidhje përfundimtare pengesave që ndikojnë në suksesin që prisni.