Kompanitë e mëdha po interesohen më shumë për aftësitë se diplomat

Punësimi i bazuar në aftësi po bëhet gjithnjë e më i popullarizuar në mesin e kompanive, ndërsa kualifikimet formale si diploma po bëhen më pak të rëndësishme veçanërisht pasi tregjet e punës mbeten të tendosura. Shumë firma janë ende duke luftuar për të plotësuar rolet, dhe mënyra se si ata aktualisht i qasen punësimit mund ta bëjë këtë edhe më sfiduese, tha Sue Duke, nënkryetare dhe drejtuese e politikave publike globale në LinkedIn.

Një mënyrë se si kompanitë po ndryshojnë qasjen e tyre është duke u fokusuar më shumë në aftësitë, në vend të kualifikimeve si diploma kolegji ose përvoja e mëparshme e punës. Sipas të dhënave të përbashkëta të LinkedIn, 45% e kompanive tani po përdorin në mënyrë eksplicite metrika të lidhura me aftësitë për të gjetur kandidatë, 12% më shumë se një vit më parë.

Punësimi i bazuar në aftësi mund të ketë një gamë të gjerë përfitimesh si për punëtorët ashtu edhe për punëdhënësit, tha Duke. Por përfitimet mendohet se shkojnë përtej zgjerimit të numrit të kandidatëve në dispozicion. Sipas Ëorkday’s Pell, organizatat e bazuara në aftësi kanë “shumë më shumë gjasa të tejkalojnë homologët e tyre tradicionalë” kur bëhet fjalë për inovacionin, efikasitetin dhe përshtatshmërinë. Trendi është rritur nga produktet e reja të inteligjencës artificiale dhe të mësimit të makinerive, pasi ato mund të ndihmojnë kompanitë të identifikojnë kandidatët e duhur.

Një përfitim tjetër i madh si për punëtorët ashtu edhe për punëdhënësit është se punësimi i bazuar në aftësi mund të jetë jetik për ndërtimin e një fuqie punëtore më të larmishme. Kjo gjithashtu rrit mundësitë për punëkërkuesit, si dhe e bën procesin e aplikimit për punë më transparent, sipas Duke.

Kompanitë që fokusohen në aftësi gjithashtu shpesh ofrojnë mundësi zhvillimi për punonjësit e tyre. Kjo do të thotë që punëtorët kanë më shumë mundësi për t’u rritur dhe për të shtuar aftësitë e tyre ekzistuese, duke i ndihmuar ata të jenë të suksesshëm afatgjatë. Ndërsa aftësitë vijnë në fokus, mënyra se si vlerësohen aplikimet për punë mund të ndryshojë – një ndryshim që mund të jetë i vështirë për të lundruar për punëkërkuesit. Megjithatë, ata gjithashtu mund ta përdorin atë në avantazhin e tyre, thanë specialistët e rekrutimit.

Kjo nuk do të thotë ta ktheni CV-në tuaj në një listë të gjatë aftësish. Dëshmia e kandidatëve që kanë aftësi të përshtatshme më pas mund të gërshetohen në aplikim, për shembull duke i shtuar ato në pikat kryesore që përshkruajnë përvojën e mëparshme të punës. Punëkërkuesit mund të dëshirojnë gjithashtu të ndryshojnë strukturën e CV-ve të tyre duke shtuar seksione paksa jokonvencionale si “Shkathtësitë kryesore” ose “Fushat e ekspertizës”. Kjo mund të nënkuptojë renditjen e një aftësie, e ndjekur nga prova e saj përmes një anekdote ose të dhënash të shkurtra.

Kandidatët mund të tregojnë personalitetin e tyre dhe pse ata do të ishin një përshtatje e mirë për kompaninë përmes aftësive të tyre. Së fundi, dhe ndoshta më e rëndësishmja, ekspertët thonë se ekziston një gjë që kandidatët nuk duhet të anashkalojnë kurrë përpara se të bëjnë një rezyme: përshkrimin e punës.

Burimi: Scan tv