Konferenca ‘Diaspora Flet’

Në datat 18, 19 dhe 20 maj, 2023 në Prishtinë mbahet  konferenca “Diaspora Flet 2023”. Edicioni i tretë i konferencës organizohet nën temën “Si mund të bashkë-krijojmë?”, me synimin  për të mundësuar një platformë diskutimesh dhe shkëmbimesh mbi temat kyçe rreth angazhimit dhe lidhjes së diasporës shqiptare me vendet amë. 

“Diaspora Flet” është konferenca më e madhe rajonale që i kushtohet diasporës shqiptare, e cila nga viti 2018 bashkon ligjvënës, zyrtarë qeveritarë, përfaqësues të biznesit dhe shoqërisë civile, artistë dhe sportistë nga diaspora dhe vendet amë.