LEJET E NDËRTIMIT VIJOJNË RRITJEN

205 LEJE NDËRTIMI VETËM NË TIRANË PËR 6 MUAJ

Instituti i Statistikave njofton se  në tremujorin e dytë tw vitit
2019 janë miratuar gjithsej 310 leje ndërtimi për ndërtesa të reja,
nga 270 leje të miratuara në tremujorin e dytë 2018, duke shënuar një
rritje prej 14,8 %.

Në total si gjashtë mujor numri I lejeve të dhëna shkon në  555 për
këtë vit. Ndërsa vitin e kaluar në gjysmën e parë të vitit u dhanë
491   leje ndërtimi në vend.

Peshën më të madhe me 61.2% e zënë lejet e dhëna për  banim,  27.1%
për qellime jo banimi, dhe 11.7 përqind punime inxhinierike.

Vetëm në tiranë në 6 mujorin e parë të këtij viti janë dhënë  205 leje ndërtimi.