Oltjon Shehaj: Prodhimi Organik i Çertifikuar nevojë jetike e tregut Shqiptar

Objektivi strategjik i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe institucioneve të tjera me detyra në këtë fushë, është garantimi i rritjes së sasisë dhe cilësisë së prodhimit organik. Kjo jo vetëm për faktin e gjenerimit të eficencës ekonomike (rritje e të ardhurave) por edhe garantimit të rritjes së cilësisë së jetesës për konsumatorët. Nga ana tjetër prodhimi organik konsiderohet si avantazh i rritjes së mundësisë së eksportit në Rajon dhe me gjerë, duke mundësuar kështu rritjen e konkurueshmërisë së produkteve shqiptare si dhe duke ndikuar në reduktimin e importit dhe rritjen e eksportit.

Por ku jemi në këtë drejtim?

Në një opinion për Probizz.Al, Z.Oltjon Shehaj njohës i mire i kësaj fushe në Shqipëri dhe Gjermani flet për rëndësinë që ka prodhimi organik i Certifikuar.

“Per mua prodhimi organic i çertifikuar është një nevojë jetike e tregut tonë si pasojë e sasisë së ulët të tokës bujqësore në raport me aktorët e tjerë ndërkombëtarë dhe objektivi im më afatshkurtër është marketimi dhe fushatat e informimit për fermerët dhe grumbulluesit mbi benefitet e zgjerimit të këtij tregu dhe lidhjes së tij kapilarike me sektorin turistik si një manovër qëndrueshmërie për të stabilizuar sasinë e prodhimit”- thotë Z. Shehaj.

I riu shqiptar që jeton në Gjermani jep edhe disa këshilla për mënyrën se si duhet të ndërthuren sektori i bujqësisë dhe turizmit.

“Sektori shqiptar i turizmit dhe bujqësia në parimin tim duhet të ecin dora dorës dhe të ndërtohen në modelin zviceran të konsumit lokal në rrezen 100 km, gjë që e shkarkon fermerin nga barra e pasigurisë mbi fatin e prodhimit, rrit raportin e ndërgjegjes mbi çertifikimin dhe mbarëvajtjen e cilësisë dhe bëhet një nuance pozitiv e marketing ndërkombëtar si një pioneer ballkanik i një zinxhiri funkional social.”- shprehet mët ej.

Sipas Oltjon Shehaj me rëndësi është konsultimi me profesionistët për t’i orientuar fermerët në rrugën e duhur.

“Kapaciteti ynë turistik është i kufizuar në sasi dhe rrjedhimisht nuk mundet më  afatgjatë të fokusohet në sasi dhe cmim packa se nevoja për të hedhur themele si një vend konkurues turistik është drastike. Përvoja do të na mësoje se duhet me vizion të krijojë me një “Niche” të volitshme dhe të parezistueshme e jo domosdoshmërisht të qasemi me modelet e tregut. Padiskutim që janë institucionet publike të fushave përkatëse, si Bashkitë dhe Drejtoritë e Bujqësisë në rrethe, që duhet të konsultohen me specialist të kualifikuar dhe të ndriçojnë rrugën për fermerët në këtë etapë të re që bota e gjen veten në prodhimin monokulturor, i cili merr subvencionim direkt nga institucionet e Bashkimit Europian në “labelin organik”.Ne kemi më së shumti nevojë të diskutojmë, në tryeza akademike dhe profesionale duke përfshirë kapitalin dhe duke kërkuar vazhdimisht të rinj të gatshem për start – up në fushën e prodhimit bujqësor dhe sistemeve të qëndrueshme në akuakulturë. Pa një frymë të përgjithshme që kolektivizon këto energji dhe dije me parimin Top-Down aftësia jonë për të konkuruar ndërkombetarisht dhe për ti ofruar fermerit një jetë të denjësishme do të jetë gjithmonë e diskutueshme.”- thekson Shehaj.

Njihuni më shumë me Oltjon Shehaj

Ka lindur në qytetin e Vlorës dhe vitet e para profesionale janë të lidhura me sektorin e hoteleri-turizmit dhe gastronomisë si operator me dy lokacione por edhe në prodhimin dhe përpunimin në fushën e bujqësisë, specifikisht me veren e kuqe të sheshit të zi dhe prodhimin e vajit extra të virgjër të ullirit. Shoqata “Gjelbërimi 2000” ishte pikë takimi i parë për Oltjonin me nevojën e kontenporanitetit në investimet dhe vizionin bujqësor të lidhura në mënyrë sinergjike me zinxhirin turistik në të cilën jep edhe këshillim në projekte të ndryshme veçanërisht në qarkun Vlorë. Në vite ky kuriozitet u maturua në një nevojë për t’u profesionalizuar në fushën e bujqësisë dhe specifikisht në qëndrueshmëri. Aktualisht është duke mbaruar studimet per Sustainable Agriculture and Rural Development ne Rhein Waal University of Aplied Sciences, NRW, Gjermani dhe njëkohësisht punon si asistent pedagog në një projekt zhvillimor që ka në focus problemin juridik të tokave bujqesore me përmasa nën 5 hektar në funksion të kooperativave organike.