Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, Ibrahimaj takim me bizneset e IT

Pas ndryshimeve të fundit të miratuara në ligjin “Për nxitjen e punësimit”, ministrja e Financave dhe Ekonomisë Ibrahimaj zhvilloi një takim me bizneset e IT-së. Ajo tha se kjo nismë synon nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufizuara duke i siguruar një jetese më të denjë dhe kushte të barabarta.

Kompanitë private dhe entet publike kanë detyrim të punësojnë një person me aftësi të kufizuar për çdo 25 të punësuar dhe nga një person me aftësi të kufizuar shtesë për çdo 50 punonjës të tjerë, e në rast se kjo nuk ndodh, atëherë kanë si detyrim të paguajnë një kontribut të barabartë me pagën minimale, çdo muaj, për çdo person me aftësi të kufizuar që do të duhej të punësonin.

Fondi që do të mblidhet nga pagesat e bizneseve apo të enteve publike do të përdoret ekskluzivisht për personat me aftësi të kufizuara, për trajnimin dhe aftësimin e tyre, apo për programet e nxitjes së punësimit që do të ndërmjetësojnë apo ndihmojnë bizneset për të punësuar persona me aftësi të kufizuara” , deklaroi Ministrja.

Aktualisht, Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësim ka nisur krijimin e një databaze për personat me aftësi të kufizuar, e cila do të jetë e disponueshme për bizneset dhe entet publike për punësimin e tyre.