Shqipëria marrëveshje për nisjen e regjistrave elektronikë për garancitë e origjinës për energjinë

Organet në Shqipëri kanë nënshkruar marrëveshje për nisjen e regjistrave elektronikë për garancitë e origjinës (GO) për energjinë elektrike.

Nën iniciativën e sekretariatit për të krijuar sistemin rajonal për GO-të, ofruesi i regjistrit të certifikatave të energjisë Grexel u punësua për të zhvilluar nëntë regjistra për palët kontraktuese: Shqipërinë, dy entitete që përbëjnë Bosnjën dhe Hercegovinën (Federata e BiH dhe Republika Srpska), Gjeorgjia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi dhe Ukraina.

Regjistrimet kanë përfunduar në maj të vitit të kaluar. Kërkesa e vetme për të dalë drejtpërdrejt është marrëveshja e një organi lëshues me Grexel.

Sekretariati ka vlerësuar organet lëshuese në Shqipëri dhe Republikën Srpska për inaugurimin e regjistrave elektronikë për GO-të. Ai tha se marrëveshjet sigurojnë funksionimin e plotë të sistemit në përputhje me kërkesat e BE-së, duke i shërbyer interesave si të prodhuesve të energjisë së rinovueshme ashtu edhe të përdoruesve përfundimtarë.

Ky moment hap rrugën që regjistrat të bëhen funksionale në përputhje me standardet e BE-së, duke u mundësuar konsumatorëve të ushtrojnë preferencën e tyre në zgjedhjen e burimit të energjisë së tyre dhe të kontribuojnë në mënyrë aktive në tranzicionin e vazhdueshëm të energjisë, tha sekretariati.

GOO-të luajnë një rol vendimtar në fuqizimin e konsumatorëve dhe lehtësimin e marrëveshjeve të blerjes së energjisë së korporatave (PPA) duke ofruar transparencë dhe verifikim të burimeve të rinovueshme të energjisë, thuhet në njoftim.

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Artur Lorkowski tha se krijimi i regjistrave do t’u sigurojë përdoruesve të fundit provat e origjinës shumë të nevojshme, duke siguruar transparencë dhe llogaridhënie në sektorin e energjisë.

“Ne inkurajojmë organet e tjera lëshuese të garancive të origjinës në palët tona kontraktuese që të ndjekin këtë shembull,” theksoi ai.

Vlen të përmendet se Gjeorgjia gjithashtu ka nënshkruar një marrëveshje me Grexel. Meqenëse më shumë se dy organe lëshuese kanë përmbushur kërkesën, ata janë në gjendje të angazhohen në tregtimin e GO përmes sistemit rajonal të krijuar nga ofruesi i shërbimit, vuri në dukje sekretariati. (Balkangreenenergy)

Burimi: Scan Tv