3 PYETJET QË MUND TË PARASHIKOJNË SUKSESIN TUAJ NË PUNË

Një studim i ri i botuar në Frontiers in Psychology sugjeron që psikologjia e famshme e “Testit të Reflektimit Kognitiv” – një pyetësor me tre pika i krijuar për të matur aftësinë e një personi për të gjetur një përgjigje të vështirë në vend të një të lehtë – shoqërohet me performancë më të mirë të punës dhe rezultate të trajnimit.

[Ne] paraqesim një meta-analizë të vlefshmërisë së Testit të Reflektimit Kognitiv për parashikimin e performancës në punë dhe aftësinë e trajnimit“,-thonë autorët e hulumtimit, të udhëhequr nga Inmaculada Otero i Universitetit të Santiago de Compostela në Spanjë. “Testi i Reflektimit Kognitiv provoi të ishte një parashikues i shkëlqyeshëm i performancës në punë dhe aftësisë së trajnimit.”

Çfarë është testi i reflektimit njohës?

Për lexuesit që nuk e njohin Testin e Reflektimit Kognitiv, u kërkon njerëzve të përgjigjen në tre pyetje të stilit të ngacmimit të trurit, të paraqitura më poshtë. (Përgjigjet jepen në fund të artikullit.)

  1. Një shkop dhe një top kushtojnë 1,10 dollarë në total. Shkopi kushton 1.00 dollarë më shumë se topi. Sa kushton topi?
  2. Nëse makinerive u duhen 5 minuta për të bërë 5 widget, sa kohë do të duheshin 100 makinerive për të bërë 100 widget?
  3. Në një liqen, ka një copë toke zambakësh. Çdo ditë, ajo dyfishohet në madhësi. Nëse duhen 48 ditë që zambakët të mbulojnë të gjithë liqenin, sa kohë do të duhet që ato të mbulojë gjysmën e liqenit?

Testi i Reflektimit Kognitiv vlerëson aftësinë e një personi të heqë dorë nga përgjigjet intuitive por jo të sakta në favor të përgjigjeve të sakta që kërkojnë një nivel më të thellë të të menduarit.

Testi i Reflektimit Kognitiv Zbulon Mendimin “Sistemi 2”

Studiuesit zbuluan se performanca e njerëzve në Testin e Reflektimit Kognitiv ishte e dobishme në parashikimin e performancës së punës mbi dhe përtej masave të tjera të inteligjencës, të tilla si testet e inteligjencës, testet e inteligjencës emocionale ose testet e mostrës së punës. Me fjalë të tjera, Testi i Reflektimit Kognitiv prek një lloj inteligjence të njohur për psikologët si të menduarit “Sistemi 2” që është i padukshëm për format e tjera të testimit.

Reflektimi njohës […] bazohet në pikëpamjen që mendja njerëzore operon përmes dy llojeve të proceseve njohëse të njohura si Sistemi 1 dhe Sistemi 2″,-thonë autorët. “Ekziston një konsensus i lartë midis studiuesve që Sistemi 1 është i shpejtë, automatik, i pandërgjegjshëm dhe impulsiv dhe funksionon me pak përpjekje (ose aspak), dhe se Sistemi 2 është i ngadaltë, reflektues dhe i qëllimshëm dhe kërkon përpjekje dhe përqendrim. Për më tepër, Sistemi 2 kërkon vëmendje dhe është i aftë të zgjidhë probleme komplekse me një shkallë të lartë të saktësisë.

Testi i Reflektimit Kognitiv dhe Performanca e Punës

Për shkak se Testi i Reflektimit Kognitiv fut në të menduarit e Sistemit 2, studiuesit sugjerojnë që kompanitë dhe menaxherët e punësimit duhet të marrin në konsideratë përfshirjen e testit në paketën e tyre të punësimit.

“Ndërsa Testi i Reflektimit Kognitiv lidhet në mënyrë të konsiderueshme me performancën e punës, ato mund të përfshihen midis procedurave të përdorura për përzgjedhjen e personelit, veçanërisht kur testet e inteligjencës njohëse nuk përfshihen në bateritë e procedurave të përzgjedhjes”,-deklarojnë studiuesit.

Për të arritur në këtë përfundim, studiuesit kërkuan literaturën kërkimore për studime që testuan lidhjen midis Testit të Reflektimit Kognitiv, performancës së punës dhe aftësisë së trajnimit. Ata gjetën 7 studime që testuan lidhjen midis Testit të Reflektimit Kognitiv dhe performancës së punës dhe 15 studime që testuan marrëdhënien midis Testit të Reflektimit Kognitiv dhe aftësisë së punës. Në të dy rastet, ata gjetën prova për të mbështetur nocionin se Testi i Reflektimit Kognitiv është një parashikues i vlefshëm i suksesit në punë.

Duke i mbajtur gjërat në perspektivë, studiuesit theksojnë se Testi i Reflektimit Kognitiv është një nga shumë faktorët që ndikojnë në performancën e punës dhe se shumë prej gjërave që kontribuojnë në suksesin e punës kanë pak ose aspak lidhje me aftësinë njohëse. Hulumtimet e fundit, për shembull, kanë treguar se karakteristikat e personalitetit të tilla si “kurajo”, ose aftësia për të shfaqur pasion dhe këmbëngulje për qëllime afatgjata, dhe qëndrueshmëria mendore janë gjithashtu pjesë të rëndësishme të ekuacionit të suksesit.

Për më tepër, pak njerëz marrin të tre përgjigjet e sakta. Sipas hulumtimeve të tjera të botuara, afërsisht 40% e njerëzve nuk marrin asnjë nga tre pyetjet e duhura dhe afërsisht 20% e njerëzve marrin një ose dy, ose të tre pyetjet e sakta.

Përgjigjet e pyetësorit:

  1. Përgjigja intuitive 10, përgjigja e saktë 5
  2. Përgjigja intuitive 100, përgjigja e saktë 5
  3. Përgjigja intuitive 24, përgjigja e saktë 47

Burimi: Psychology Today

Të Fundit

spot_img
Veza Rea'sspot_img