5 ushqimet që nuk duhet t’i hani kurrë nëse doni të jetoni deri në 100 vite

Edhe pse mund të jetë surprizë për disa, jo të gjitha ushqimet e “përpunuara” janë krijuar të barabarta. Ka ushqime të përpunuara minimalisht, të tilla si perime të konservuara dhe mish të ngrirë, dhe pastaj ka ushqime shumë të përpunuara, të tilla si bukë të prodhuara në masë, të blera në dyqan dhe uhsqime të tjera që vijnë të mbushura me yndyrna të ngopura, sheqerna të shtuar dhe praktikisht zero fibra.

Duke folur nga pikëpamja ushqimore, ushqimet minimalisht të përpunuara në përgjithësi ofrojnë përfitime të ngjashme ushqyese – vitamina, minerale, fitonutrientë dhe fibra – siç bëjnë versionet e papërpunuara natyrore,” shkruan Katherine Zeratsky, R.D., L.D., një dietologe në Klinikën Mayo. “Ushqimet ultra të përpunuara mund të kenë lëndë ushqyese të natyrshme ose të shtuara… Megjithatë, ushqimet ultra të përpunuara shpesh japin më shumë kalori sesa lëndë ushqyese.”

Hiqni dorë për hir të shëndetit tuaj dhe jetëgjatësisë tuaj nga këto ushqime:

1. Ushqime ultra të përpunuara

2 of 6 Photo in Gallery: According to a study published in the journal Mayo Clinic Proceedings, a "higher consumption of ultra-processed food was associated with higher mortality in the general population."

Sipas një studimi të botuar në revistën Mayo Clinic Proceedings, një “konsum më i lartë i ushqimit ultra të përpunuar ishte i lidhur me vdekshmëri më të lartë në popullatën e përgjithshme”.

2. Mishi i kuq i përpunuar

3 of 6 Photo in Gallery: "A recent review of the research regarding red meat consumption looked at six studies that tracked more than 1.5 million people for 5.5 to 28 years," writes Liza Torborg, of The Mayo Clinic. "The review found that regularly consuming processed meats is associated with increased risk of heart disease, cancer—especially colon cancer—and early death. Processed meats include bacon; sausage; hot dogs; ham; deli meats; canned meats; jerky; and meat that is processed, cured, fermented, or salted. These meats tend to be high in saturated fat, sodium, and nitrates or nitrites, which are thought to be implicated in their associated risks."Related: Order our latest Eat This, Not That! book now for the latest advice on the best and worst foods to eat!

Një përmbledhje e hulumtimit në lidhje me konsumin e mishit të kuq pa gjashtë studime që gjurmuan më shumë se 1.5 milion njerëz për 5.5 deri në 28 vjet,” shkruan Liza Torborg, nga Klinika Mayo. “Rishikimi zbuloi se konsumimi i rregullt i mishit të përpunuar lidhet me rritjen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, kancerit – veçanërisht kancerit të zorrës së trashë – dhe vdekjes së hershme. Mishi i përpunuar përfshin proshutë; sallam; hot dog; mish të konservuar; dhe mish që përpunohet, konservohet, fermentohet ose kriposet. Këto lloje mishi kanë tendencë të jenë të larta në yndyra të ngopura, natrium dhe nitrate ose nitrite, të cilat mendohet se janë të implikuara në rreziqet e tyre shoqëruese.”

3. Ushqimet e skuqura

4 of 6 Photo in Gallery: "Researchers have linked fried foods to type-2 diabetes and heart problems, but studies also show that eating fried foods every day can shorten your life," notes The Mayo Clinic Minute. According to Stephen Kopecky, M.D., a cardiologist at the Mayo Clinic, our bodies just weren't made to eat the amount of fried foods that exist today. "If you have a diesel engine, you don't put gasoline in your diesel tank," he says.RELATED: Dangerous Side Effects of Eating Fried Food, According to Science

Hulumtuesit kanë lidhur ushqimet e skuqura me diabetin e tipit 2 dhe problemet me zemrën, por studimet tregojnë gjithashtu se ngrënia e ushqimeve të skuqura çdo ditë mund të shkurtojë jetën tuaj,” vëren The Mayo Clinic Minute. Sipas Stephen Kopecky, MD, një kardiolog në Klinikën Mayo, trupat tanë thjesht nuk ishin bërë për të ngrënë sasinë e ushqimeve të skuqura që ekzistojnë sot. “Nëse keni një motor nafte, ju nuk vendosni benzinë në serbatorin tuaj të naftës,” thotë ai.

4. Sheqerna të shtuar

5 of 6 Photo in Gallery: According to a study published in the journal Mayo Clinic Proceedings, avoiding added sugars—ingredients that are used in foods to provide added sweetness and calories, from the much-maligned high fructose corn syrup to healthier-sounding ones like agave, date syrup, and cane syrup—is one of the most important things you can do for your health."The existing basic science evidence, observational data, and clinic trial findings suggest that reducing consumption of added sugars, particularly added fructose, could translate to reduced diabetes-related morbidity and potentially premature mortality," concludes the study. "At an individual level, limiting consumption of foods and beverages that contain added sugars, particularly added fructose, may be one of the most effective strategies for ensuring one's robust future health."RELATED: This One Trick Will Cut Your Sugar Cravings for Good

Sipas një studimi të botuar në revistën Mayo Clinic Proceedings, duke shmangur sheqernat e shtuar – përbërës që përdoren në ushqime për të siguruar ëmbëlsi dhe kalori të shtuar, nga shurupi i misrit me fruktozë të lartë, deri tek ato më “të shëndetshme” si agave, shurup hurme dhe shurup kallami – është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni për shëndetin tuaj.

“Provat ekzistuese shkencore bazë, të dhënat vëzhguese dhe gjetjet e provave klinike sugjerojnë se zvogëlimi i konsumit të sheqernave të shtuar, veçanërisht fruktoza e shtuar, mund të përkthehet në uljen e sëmundshmërisë së lidhur me diabetin dhe vdekshmërinë potencialisht të parakohshme”, përfundon studimi. “Në një nivel individual, kufizimi i konsumit të ushqimeve dhe pijeve që përmbajnë sheqerna të shtuar, veçanërisht fruktozë të shtuar, mund të jetë një nga strategjitë më efektive për të siguruar shëndetin e fortë të së ardhmes.”

5. Konsumimi i tepërt i alkoolit

6 of 6 Photo in Gallery: "Keep in mind that even moderate alcohol use isn't risk-free," writes the Mayo Clinic Staff. "For example, even light drinkers (those who have no more than one drink a day) have a tiny, but real, increased risk of some cancers, such as esophageal cancer."Excessive drinking, meanwhile, can lead to a hydra-headed monster of problems, including pancreatitis, sudden death "if you already have cardiovascular disease," heart muscle damage leading to heart failure, liver disease, stroke, suicide, and brain damage. And even if you're a light drinker, make sure you're avoiding The Worst Alcoholic Drink for Your Body, According to Experts.Sign up for our newsletter to get daily recipes and food news in your inbox!Read more:23 Best and Worst Frozen Appetizers on Store ShelvesBest & Worst Bacon Brands—Ranked!The Unhealthiest Snacks on the Planet

Pirja e tepërt, mund të çojë në një përbindësh hidraulik të problemeve, përfshirë pankreatitin, vdekjen e papritur “nëse tashmë keni sëmundje kardiovaskulare”, dëmtimin e muskujve të zemrës që çon në dobësim të zemrës, sëmundje të mëlçisë, goditje, vetëvrasje dhe dëmtim të trurit.

Burimi: Eat this not that!