Matja neto kundrejt faturimit neto: Çfarë duhet të dini për kompensimin e prodhimit diellor?

Në një botë të përsosur, sistemi fotovoltaik i shtëpisë tuaj do të plotësonte saktësisht kërkesat tuaja për energji elektrike – asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Në realitet, do të ketë ditë kur panelet tuaja prodhojnë më shumë energji elektrike sesa përdorni ju (ditët me diell të verës) dhe ditë kur ato nuk do të prodhojnë mjaftueshëm (ditë dhe netë më të shkurtra, dhe me re). Kur kjo ndodh, matja neto dhe faturimi neto ju lejojnë të përdorni në thelb rrjetin si ruajtje; Energjia e tepërt e prodhuar nga panelet tuaja transferohet në rrjet në këmbim të krediteve. Në kohën kur sistemi juaj fotovoltaik nuk është në gjendje të plotësojë nevojat tuaja për energji dhe ju duhet të tërhiqni energjinë elektrike nga rrjeti, mund t’i përdorni këto kredite për të kompensuar kërkesën për energji.

Në këtë artikull,  do të shpjegojmë ndryshimin midis strukturave të matjes neto dhe kompensimit të faturimit neto, llojeve të ndryshme të matjes neto dhe faturimit neto mujor dhe së fundmi me bilancë vjetor.

Matja neto kundrejt faturimit neto

Ndërsa i ngjashëm,matje neto dhe faturimi neto nuk janë sinonime. Të dy programet kompensojnë pronarët e paneleve fotovoltaike për transferimin e energjisë elektrike në rrjet kur panelet e tyre mbiprodhojnë, por ndryshimi qëndron në mënyrën se si kompensohen pjesëmarrësit.

 Në përgjithësi, kreditet e matjes neto janë të barabarta me normën e shitjes me pakicë të energjisë elektrike (ajo që ju, si klient i shërbimeve, paguani për energjinë elektrike), ndërsa kreditet neto të faturimit janë të barabarta me normën e shitjes me shumicë (ajo që kompania juaj e shërbimeve publike paguan për energjinë elektrike).

Matja neto

Ju merrni kreditet e faturave me matje neto, por zakonisht nuk është një këmbim monetar. Përkundrazi, kreditet që fitoni nga matja neto “bankohen” dhe përdoren kur ju duhet të tërhiqni energjinë elektrike nga rrjeti në një ditë me re. Kreditet e matjes neto mund të kalohen nga muaji në muaj dhe zakonisht janë një shkëmbim një-me-një; një kilovat-orë (kWh) e prodhuar nga panelet tuaja diellore vlen sa një kWh e prodhuar nga rrjeti. Kjo thjeshton faturën tuaj të energjisë pasi ju faturoheni vetëm për përdorimin tuaj neto të energjisë ose konsumin tuaj të energjisë.

Programet e matjes neto janë një mënyrë e shkëlqyer për konsumatorët e paneleve fotovoltaike për të “ruajtur” energjinë e prodhuar nga panelet e tyre fotovoltaike. Modeli një-për-një i matjes neto bën sistemet diellore në shtëpi më të vlefshme. 

Faturimi neto

Në vend që të “bankoni” kreditë e fituara nga energjia e tepërt e gjeneruar nga panelet tuaja diellore, programet e faturimit neto ju mundësojnë t’ia “shisni” atë energji ndërmarrjes shteterore, zakonisht me çmimin e shitjes me shumicë. Faturimi neto është një shkëmbim monetar në të cilin energjia e gjeneruar nga sistemi diellor i shtëpisë tuaj trajtohet si ajo e një projekti diellor në shkallë të gjerë. Megjithatë, me faturimin neto, norma juaj e kompensimit zakonisht do të jetë më e ulët se sa me matjen neto.

Cila është më e mirë?

Pothuajse në të gjitha rastet, matja neto është më e mirë për prodhuesit diellorë. Energjia juaj elektrike shtesë e prodhuar nga dielli vlen më shumë, duke e bërë më të lehtë sigurimin e energjisë gjatë gjithë orarit për shtëpinë ose biznesin tuaj. Me faturimin neto, energjia elektrike e prodhuar nga dielli i shitet ndërmarrjes me një tarifë më të ulët, që do të thotë se do të duhet të paguani pak më shumë për të tërhequr energji nga rrjeti kur keni nevojë.

Një përfitim i faturimit vjetor është se krediti nga prodhimi i tepërt i energjisë mund të kompensojë konsumin nga muajt e mëparshëm të vitit.

Në përgjithësi, energjia solare është një investim i shkëlqyer pavarësisht se cila metodë kompensimi ofron ligji.