Pas tërmetit, kompanitë e sigurimeve po paguajnë më pak dëme për 2021-shin

Këtë vit sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, kompanitë e sigurimeve po paguajnë më pak dëme.

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-qershor 2021 kapën vlerën 8’866 milionë lekë, ose 17.53% më shumë se në periudhën janar-qershor 2020. Gjatë periudhës janar-qershor 2021, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 467’511 me një rritje prej 7.48% krahasuar me periudhën janar-qershor 2020.

Gjatë 6-mujorit të parë të këtij viti, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, arritën në rreth 3’742 milionë lekë, ose 8.3% më pak se në 6-mujorin e parë të vitit  2020, ndikuar kryesisht nga pagesa e konsiderueshme e dëmeve të tërmeteve përgjatë vitit 2020.

Rënia e dëmeve ka ardhur nga segmenti më i madh i tregut, ai i sigurimeve të jo-jetës, ku deri tani këtë vit janë paguar 10.6% më pak dëme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të njëjtën tendencë kanë edhe dëmet e paguara për fondin e kompensimit të Byrosë Shqiptare të Sigurimit, që për 6-mujorin 2021 janë tkurrur me 11.4%.

Raporti i thjeshtë mes dëmeve të paguara bruto dhe primeve të shkruara bruto gjithashtu ka rënë në 42.2%, nga 54.1% që kishte qenë një vit më parë, duke ngelur sidoqoftë në nivele më të larta krahasuar me periudhat para vitit 2020.

Vitin e kaluar, tregu i sigurimeve pagoi dëme në vlera të mëdha të lidhura me tërmetin e nëntorit 2019. Në fakt, këto dëme i takonin në pjesën më të madhe risiguruesve dhe jo kompanive shqiptare, që në terma neto vitin e kaluar paguan më pak dëme. Megjithatë, përtej këtij elementi, tërmeti ishte një ngjarje që solli një faturë të konsiderueshme dhe që u reflektua në vlerën totale të dëmeve të paguara në nivel tregu. Sipas vlerësimeve të AMF-së, fatyra totale e dëmeve të tërmetit arriti në rreth 4.7 miliardë lekë ose rreth 38 milionë euro.

E gjithë rënia në vlerën e dëmeve të paguara në fakt ka ardhur pikërisht nga produkti i sigurimit të katastrofave, ku për 6-mujorin e parë të vitit dëmet e paguara kanë rënë me 75% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Për klasat e tjera të sigurimit dëmet paraqiten në rritje me ritme dyshifrore. Veçanërisht sigurimet e detyrueshme motorrike kanë një rritje të fortë të vlerës së dëmeve të paguara me 57.5%. Kjo mund të lidhet edhe me efektet e kufizimeve në gjysmën e parë të vitit të kaluar, që sollën përkohësisht ulje të qarkullimit, aksidenteve dhe rrjedhimisht edhe dëmeve për siguruesit. Këtë vit, rritja e dëmeve duket se tregon më shumë një rikthim drejt normalitetit. Sigurimet e detyrueshme motorrike janë kthyer të dominojnë strukturën e dëmeve të tregut, me më shumë se 50% të dëmeve totale të paguara për periudhën.

Ajo që bie gjithashtu në sy është një rritje e fortë e dëmeve në tregun e sigurimit të jetës, me 60% më shumë krahasuar me një vit më parë. Ky treg duket se ka vuajtur pasojat e rritjes së numrit të vdekjeve, për shkak të pandemisë. Në produktin kryesor, atë të sigurimit të jetës së debitorit, vlera e dëmeve për 6-mujorin 2021 është rritur me 146% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Burimi: AMF / Monitori.al