Shqiptarët sigurojnë më pak shëndetin dhe aksidentet

Ndërsa tregu i sigurimeve ka njohur rritje në pjesën dërrmuese të portofoleve, sigurimi aksidenteve dhe shëndetit është ndër të paktat zëra që jo vetëm nuk kanë shënuar ecuri pozitive, por rezultojnë në rënie të dukshme. Sipas të dhënave zyrtare të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, të ardhurat nga sigurimet e Aksidenteve dhe Shëndetit, gjatë muajit janar-maj 2023, arritën në rreth 554 milionë lekë, afërisht 5 milionë euro, duke shënuar një ulje prej 7.9% në krahasim me muajin janar-maj 2022. Ndërkaq, Primet nga sigurimet e Jetës gjatë muajit janar-maj 2023, arritën rreth 710 milionë lekë, ose 21.88% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Që të dyja portofolet janë pjesë e sigurimit vullnetar, të cilat, për periudhën janar-maj 2023 arritën rreth 4,1 miliardë lekë, apo 40 milionë euro, 24.83% më shumë se në muajin janar-maj 2022. Numri i kontratave të sigurimit vullnetar u rrit me 2.88% krahasuar me muajin janar-maj 2022.

Primet e sigurimit vullnetar të Jo-Jetës gjatë muajit janar-maj 2023, patën një rritje me 25.62% kundrejt muajit janar-maj 2022.

Në portofolet e Pronës, Përgjegjësive, Garancive të cilat gjatë muajit janar-maj 2023 siguruan mbi 2,209 milionë lekë të ardhura në total, vendin e parë e zunë Zjarri dhe Dëmtime të Tjera në Pronë me rreth 68.96%, të pasuara nga sigurimi i Përgjegjësisë së Përgjithshme me 22.97% të totalit.

Në portofolin sigurimi nga Zjarri dhe Forcat e Natyrës, gjatë muajit janar-maj 2023, vihet re një rritje prej 37.38% e vëllimit të primeve të shkruara bruto të këtij portofoli dhe një rritje me 5.13% e numrit të kontratave të sigurimit, krahasuar me muajin janar-maj 2022.

Burimi: Scan tv