Dubai bëhet qeveria e parë në botë pa letra

Zyrtarët në Dubai pranuan të shtunën se emirati ishte bërë qeveria e parë në botë pa letra, duke arritur kështu objektivat e Strategjisë së Dubait pa letra që u lançua në 2018.

Strategjia pa letra e Dubait zbatohet plotësisht në të gjithë Dubain. Asnjë punonjës ose konsumator i qeverisë së Dubait nuk do të kërkojë të printojë ndonjë dokument ose transaksion letre, përveçse nëse ata dëshirojnë ta bëjnë këtë. Printimi mund të bëhet në vende të ndryshme, duke përfshirë qendrat e shërbimit dhe të shtypjes.

Strategjia pa letra e Dubait u zhvillua në pesë faza. Secila përfshin një grup të veçantë të organizatave qeveritare të Dubait. Strategjia ishte zbatuar plotësisht në të gjitha 45 njësitë qeveritare në Emiratet. Ai kryhet në pesë faza. Më shumë se 1,800 shërbime digjitale dhe mbi 10,500 transaksione të rëndësishme ofrohen nga këto organizata.

Bashkëpunimi ndërmjet subjekteve pjesëmarrëse mundësoi automatizimin e operacioneve dhe shërbimeve që përballen me klientët, duke rezultuar në një reduktim prej 336 milionë letrash. Teknika gjithashtu i shpëtoi qeverisë së Dubait më shumë se 1.3 miliardë Dhs dhe 14 milionë orë pune.

Burimi: Breezy Scroll