Përfundon koha e PC fiks në kompani, smart working nxit kërkesën për laptop

Përfundon koha e kompjuterëve fiks në kompani. Sipas një kërkimi të kryer nga Dynabook, kompanitë europiane po eliminojnë gradualisht përdorimin e këtyre kompjuterëve.

Aktualisht, 66% e kompanive po planifikon të përfshijë një numër gjithnjë e më të madh notebook-ësh në 12 muajt e fundit për t’ju përgjigjur nevojave të reja të smart working. Ndryshimi i modeleve dhe vendeve të punës ishte një faktor vendimtar, me më shumë se dy të tretat (67%) të punonjësve europianë që do të punojnë nga shtëpia, pa një vend fiks pune pas pandemisë, ose ndryshe 57% më shumë krahasuar me më parë.

Për të garantuar produktivitetin e forcës së punës në rritje në distancë, më shumë se gjysma (51%) e kompanive të pyetura u përgjigj se do t’i japë përparësi mbështetjes dhe ndihmës së punonjësve, ndërsa 41% menaxherëve të IT i cilësuan mjetet e komunikimit dhe ndarjes si elemente kyçe për të siguruar produktivitetin e punonjësve, kurse 37% e cilësuan trajnimin e punonjësve IT si faktor i rëndësishëm.

Pandemia luajti një rol të rëndësishëm edhe në procesin e blerjes së laptop-ëve. 74% e kompanive europiane i kanë kushtuar më shumë rëndësi zgjedhjes së këtyre pajisjeve sesa në periudhën para-Covid. Kur blini një notebook të ri biznesi, për të punuar në distancë, sot ka disa karakteristika dhe funksionalitete që u jepen më shumë rëndësi. 81% e të anketuarve thanë se i kushtojnë vëmendje karakteristikave të sigurisë dhe mbrojtjes, 80% opsioneve të lidhjes dhe 76% performancës. Kohëzgjatja e baterisë (72%) dhe lehtësia për ta marrë me vete (70%) mbyllin renditjen. Edhe aksesorët po bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm (62%) për të arritur një normalitet të ri.

Hulumtimi theksoi gjithashtu sesi kompanitë europiane po përshpejtojnë transformimin dixhital dhe po ofrojnë infrastruktura të fuqishme IT për të mbështetur këtë fuqi punëtore të re: zgjidhjet cloud dhe asistenca IT rezultuan përparësitë kryesore për bizneset në të gjitha tregjet dhe sektorët me 50% të të intervistuarve që renditën në vendin e parë të klasifikimit.

Burimi: Corriere Comunicazioni