Zgjidhja që udhëheq industrinë e rrjeteve informatike

Laboratori i pavarur i testimit me famë botërore, Grupi Tolly, publikoi së fundmi rezultatet e testimit krahasues të disa zgjidhjeve për rrjetet kompjuterike nga shitësit kryesorë. Rezultatet tregojnë se Zgjidhja CloudCampus nga Huawei udhëheq industrinë në pesë aftësi kryesore të rrjetit informatik të tilla si: arkitektura, menaxhimi i automatizuar i rrjetit, Operacionet e Mirëmbajtja inteligjente (O&M) dhe sigurimi i përvojës, siguria dhe hapja e rrjetit.

Duke qenë në mes të një transformimi dixhital që vazhdon, dy tendencat e fundit për rrjetet kompjuterike janë lidhja inteligjente e të gjitha gjërave dhe shërbimet migruese drejt clouds. Si rrjedhojë, drejtuesit e ndërmarrjeve të sotme dhe menaxherët e rrjeteve synojnë të sigurojnë për përdoruesit një përvojë pozitive ndërkohë që përshtasin shërbimet që ndryshojnë vazhdimisht.

Përkundër këtij sfondi, Tolly projektoi 61 raste testimi, 27 prej të cilave janë të reja, duke ndjekur parimin e ndërtimit të një rrjeti që përqendrohet te përvoja, planifikimi dhe ndërtimi, mirëmbajtja dhe optimizimi. Nën të njëjtin mjedis testimi, inxhinierët e grupit Tolly testuan në mënyrë rigoroze dhe gjithëpërfshirëse Zgjidhjen CloudCampus të Huawei dhe një zgjidhje të krahasueshme nga një shitës tjetër kryesor në industri.

Rezultatet e testit verifikojnë që Zgjidhja e Kampusit Cloud të Huawei tejkalon homologun duke ofruar arkitekturë më të thjeshtë, nivel më të lartë automatizimi, O&M më inteligjente, siguri më të lartë të rrjetit dhe hapje më të mirë për ndërveprim të lehtë me ofertat e shitësve të palëve të treta. Me përparësitë në këto pesë aftësi kyçe, Zgjidhja CloudCampus e Huawei mund të ndihmojë ndërmarrjet të shkurtojnë kohën dhe investimin për O&M. Gjithashtu mund të ndihmojë ndërmarrjet të ndërtojnë rrjete të përqendruara te përdoruesit për të reduktuar ankesat e tyre, përmirësuar qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e rrjetit, ulur kostot e O&M dhe rritur efikasitetin operacional.

Kevin Tolly, Themeluesi dhe CEO i Grupit Tolly, tha: “Sipas testimit tonë gjithëpërfshirës, ​​ne jemi të impresionuar nga karakteristikat bindëse të Zgjidhjes CloudCampus të Huawei, të tilla si arkitektura e menaxhimit me një ndalesë, menaxhimi i automatizuar i ciklit të plotë të jetës dhe O&M inteligjente. Ne besojmë se zgjidhja Huawei do të fuqizojë ndërmarrjet për të shfrytëzuar mundësi të reja që dalin nga transformimi dixhital në epokën e cloud.”

“Ne jemi të kënaqur që Tolly ka kryer testime të pavarura dhe rigoroze në Zgjidhjen CloudCampus të Huawei. Raporti i testit Tolly është një ndihmë e madhe për klientët e të gjitha llojeve dhe madhësive për të kuptuar më mirë Zgjidhjen CloudCampus të Huawei,” tha Li Xing, President i Rrjetit të Kampusit, Linja e Produkteve të Komunikimit të të Dhënave në Huawei. “Duke parë përpara, ne do të vazhdojmë të ndjekim rrjetin tonë plotësisht pa tel dhe global, menaxhimin e cloud dhe filozofinë inteligjente të O&M, duke u ofruar klientëve dhe partnerëve produktet dhe zgjidhjet më të përparuara të rrjetit të kampusit.”

Për më shumë informacion, mund të shkarkoni raportin e plotë Tolly në https://e.huawei.com/en/material/networking/campus-network/eca05e2f7a754b75b568fedbe5b64143

Për të mësuar më shumë rreth Zgjidhjes CloudCampus të Huawei, vizitoni: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network.