Zuckerberg tregon dorezat Meta që ndihmojnë përdoruesin të ndjejë objekte virtuale

Në një video të re, CEO i Meta, Mark Zuckerberg shihet duke ndjerë objekte me një teknologji në zhvillim, në mënyrë që ndjenja e prekjes të mund të përfshihet në metaverse.

“Dorezat haptike”, të paraqitura në video, janë të pajisura me qindra aktivizues për t’i mundësuar përdoruesit që praktikisht të hedhin zare, të luajnë shah, të përplasin me grusht dhe të “ndiejnë” teksturat e objekteve virtuale që prekin.

Meqenëse botët virtuale dhe të krijuara nga kompjuteri u konceptuan, shqisat e të parit dhe të dëgjimit ishin menjëherë të disponueshme dhe u krijua një mënyrë vizuale komunikimi.

Megjithatë, deri më sot, botëve virtuale u mungon ndjenja e prekjes dhe nuhatjes. Me këtë risi të dorezave haptike, metaversi mund të zhbllokojë portën drejt teksturave, ndjesive, ndikimeve dhe dridhjeve të prekshme virtuale. Kjo do t’i bënte mjediset virtuale më zhytëse.

Projekti i dorezave haptike po zhvillohet nga një ekip Kërkimor i Reality Labs “i fokusuar në shpikjen e së ardhmes së ndërveprimit në realitetin e shtuar dhe virtual”.

Meta wants to invent the future of AR/VR interaction

Meta pranoi se është ende në fazat e hershme të kërkimit, por shpreson që një ditë t’i bashkojë dorezat me një kufje VR për një përvojë të zgjeruar zhytëse në metaverse.

Perceptual Science kombinon përvojat audio-vizuale dhe haptike për reagime bindëse dhe Soft Robotics u përdor për të krijuar aktivizues të vegjël të varur nga rrjedha e ajrit për funksionimin duke lejuar më shumë aktivizues në secilën dorezë.

Meta is pushing envelope of science to develop haptic gloves

Për më tepër, Meta pretendon se po zhvillon procesorin e parë mikrofluidik në botë për të kontrolluar fluksin e ajrit që lëviz aktivizuesit që japin haptikën.

Kuptohet, një sistem gjurmimi me dorë është gjithashtu në linjë në mënyrë që aktivizuesit të dinë se kur duhet të japin reagimin haptik.

Udhëzimet për ndezjen e aktivizuesve jepen nga motori i paraqitjes haptike bazuar në të kuptuarit e tij për të dhënat e gjurmimit të dorës.

Burimi: News Bytes